KOSTRA nøkkeltall

Åseral - 1026 (Vest-Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åseral Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,4 6,8 7,1 7,3 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,3 4,6 4,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,1 2,1 2,2 2,3 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,4 1,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 3 703 3 948 4 087 4 097 116 555 116 543 117 999 118 541 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 228 116 237 526 271 600 259 373
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 7 155 7 327 7 554 7 673 3 092 3 110 3 271 3 401 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 2 253 2 403 2 719 2 718
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 145 209 300 341 1 910 2 154 2 457 2 240 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 1 436 1 738 593 1 004
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 8,7 13,2 13,0 11,6 3,0 3,3 2,8 3,1 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 5,9 6,3 5,2 6,2
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 35,6 45,8 35,3 35,2 28,8 30,6 26,2 25,7 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 34,2 37,9 31,1 30,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 29,2 28,6 29,6 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 11,8 11,8 11,7 11,8
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,5 0,5 0,6 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 1,2 0,9 0,9 0,9
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 691 797 746 926 44 647 44 633 44 463 44 929 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 58 657 59 468 60 115 62 649
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt