KOSTRA nøkkeltall

Åseral - 4224 (Agder)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åseral Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Agder
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 14,1 8,2 8,8 8,9 8,9 10,2 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . . . 8,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 464 267 333 355 410 354 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 . . . . 198
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 15,31 3,76 3,45 3,71 3,70 10,06 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 . . . . 5,28
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 87 169 203 212 215 82 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 . . . . 92
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 648 618 797 771 715 588 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 . . . . 556
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 258 139 148 137 141 177 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . . . 156
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 66 109 141 138 119 111 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 . . . . 95
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt