KOSTRA nøkkeltall

Åseral - 1026 (Vest-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åseral Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 14,3 15,5 15,6 16,3 13,5 9,7 9,9 10,1 10,2 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,6 8,8 8,3 8,4 8,2 8,6 8,8 8,3 8,4 8,2 8,6 8,8 8,3 8,4 8,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 357 398 221 409 422 218 269 351 329 343 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 219 247 299 264 274 219 247 299 264 274 219 247 299 264 274
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 17,81 15,26 18,38 17,87 13,55 9,67 9,53 9,76 9,88 9,39 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 4,96 5,18 5,17 4,88 4,75 4,96 5,18 5,17 4,88 4,75 4,96 5,18 5,17 4,88 4,75
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 51 78 61 50 56 86 76 70 75 85 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 71 94 108 103 89 71 94 108 103 89 71 94 108 103 89
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 547 659 563 604 761 498 536 533 567 617 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 498 514 519 583 621 498 514 519 583 621 498 514 519 583 621
Herav utgifter til renhold (kr) kr 192 231 190 220 300 141 156 162 161 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 153 155 156 166 175 153 155 156 166 175 153 155 156 166 175
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 48 67 62 79 84 115 123 121 137 155 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 83 87 94 122 124 83 87 94 122 124 83 87 94 122 124
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt