KOSTRA nøkkeltall

Åseral - 1026 (Vest-Agder)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åseral Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 81,0 72,0 71,4 66,7 63,6 77,7 77,7 75,8 77,2 79,9 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 76,4 77,6 77,0 78,3 80,0 76,4 77,6 77,0 78,3 80,0 76,4 77,6 77,0 78,3 80,0
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 89,7 83,9 85,2 84,3 87,2 89,2 88,9 88,4 88,8 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 89,2 89,8 89,8 90,0 90,9 89,2 89,8 89,8 90,0 90,9 89,2 89,8 89,8 90,0 90,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 94,6 93,5 93,9 93,9 94,4 96,1 95,7 96,0 95,8 96,9 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,0 97,3 98,1 97,6 97,5 97,0 97,3 98,1 97,6 97,5 97,0 97,3 98,1 97,6 97,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 94,3 94,6 94,7 94,2 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 44,7 45,1 45,4 45,5 45,5 44,7 45,1 45,4 45,5 45,5 44,7 45,1 45,4 45,5 45,5
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,4 5,0 4,2 4,1 .. 5,1 5,0 4,9 4,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 60,5 64,4 55,7 67,8 .. 32,8 32,1 32,4 33,0 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 41,0 41,4 44,8 44,8 .. 41,0 41,4 44,8 44,8 .. 41,0 41,4 44,8 44,8
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent : 0,0 : 0,0 : 2,9 3,1 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 3,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 66,3 73,1 81,9 99,8 112,7 65,8 69,8 73,5 81,0 86,3 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 67,3 67,6 70,0 76,0 80,8 67,3 67,6 70,0 76,0 80,8 67,3 67,6 70,0 76,0 80,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 75,0 76,9 83,3 77,8 100,0 85,3 84,4 85,2 81,3 89,5 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 73,5 73,6 77,5 79,9 79,7 73,5 73,6 77,5 79,9 79,7 73,5 73,6 77,5 79,9 79,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,6 7,5 7,6 8,3 7,4 7,5 7,6 7,6 7,8 7,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 14,8 14,7 14,3 14,3 14,3 14,8 14,7 14,3 14,3 14,3 14,8 14,7 14,3 14,3 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 119 397 136 500 142 111 161 588 178 617 134 803 143 377 150 464 166 867 185 709 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 125 410 131 518 138 141 148 835 159 569 125 410 131 518 138 141 148 835 159 569 125 410 131 518 138 141 148 835 159 569
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 58,1 62,7 69,9 85,1 97,1 56,8 60,1 62,9 69,0 75,1 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 54,3 54,0 55,9 60,2 64,0 54,3 54,0 55,9 60,2 64,0 54,3 54,0 55,9 60,2 64,0
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".