KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 18 992 19 288 20 084 20 335 391 602 397 024 390 275 397 411 299 281 301 645 303 481 304 392 194 034 194 930 189 805 190 232 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 594 533 604 368 614 026 624 055
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,1 10,5 10,8 8,6 10,8 10,7 10,3 10,0 11,6 11,3 10,9 10,3 10,4 10,3 9,8 9,4 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 10,7 10,5 10,1 10,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,3 4,7 5,9 5,1 7,2 7,2 7,0 7,1 6,9 6,8 6,9 7,2 9,1 8,8 8,8 9,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 6,5 6,4 6,5 6,5
Netto innflytting (antall)1 antall 393 188 697 176 3 328 4 063 4 031 2 779 1 704 1 001 611 -47 782 608 626 383 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 7 116 7 390 7 468 7 781
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,0 9,9 9,3 9,1 11,5 11,1 11,5 11,3 10,4 10,4 10,4 10,4 11,1 10,7 11,0 11,0 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 11,4 11,3 11,2 11,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 57,9 56,8 55,8 54,4 62,3 59,8 61,3 59,8 62,7 61,4 66,6 60,3 63,9 61,5 62,8 62,2 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 60,9 60,3 59,9 59,4
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,9 1,7 1,3 1,5 1,8 1,7 1,4 1,3 2,2 2,1 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,7 1,6 1,4 1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 21,5 22,1 22,2 22,7 13,4 13,7 .. .. 11,4 11,9 .. .. 11,5 11,6 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 18,8 19,7 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,76 1,68 1,67 1,80 1,72 1,65 1,61 1,80 1,77 1,70 1,62 1,70 1,72 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,76 1,68 1,67
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt