4398_0906
4398_0906
kostra
2019-09-16T00:54:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Arendal, faktaark Eiendomsforvaltning Arendal

KOSTRA nøkkeltall

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Arendal Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,4 7,9 8,5 8,5 8,6 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,2 8,7 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 236 112 373 287 231 251 280 265 242 258 271 278 246 259 279 288 235 196 294 265
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,58 4,55 4,54 4,53 4,76 4,93 4,90 4,83 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 7,00 6,98 7,07 5,10
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 107 103 138 122 82 92 100 99 86 94 100 99 93 101 109 109 64 69 81 96
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 388 388 408 479 442 464 474 521 482 515 517 562 481 525 540 581 360 374 356 595
Herav utgifter til renhold (kr) kr 63 90 132 134 142 147 154 155 144 152 157 161 143 150 156 159 89 100 96 160
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 89 70 94 126 96 99 103 119 102 109 111 126 101 109 113 127 75 72 80 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt