KOSTRA nøkkeltall

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Arendal Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,4 7,9 8,5 8,5 8,7 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 236 112 373 287 465 231 251 280 265 324 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 235 196 294 265 357 235 196 294 265 357 235 196 294 265 357
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,58 4,55 4,54 4,53 4,28 4,76 4,93 4,90 4,83 4,45 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 7,00 6,98 7,07 5,10 5,18 7,00 6,98 7,07 5,10 5,18 7,00 6,98 7,07 5,10 5,18
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 107 103 138 122 183 82 92 100 99 106 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 64 69 81 96 98 64 69 81 96 98 64 69 81 96 98
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 388 388 408 479 582 442 464 474 521 582 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 360 374 356 595 590 360 374 356 595 590 360 374 356 595 590
Herav utgifter til renhold (kr) kr 63 90 132 134 162 142 147 154 155 169 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 89 100 96 160 163 89 100 96 160 163 89 100 96 160 163
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 89 70 94 126 157 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 75 72 80 141 136 75 72 80 141 136 75 72 80 141 136
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt