4397_0906
4397_0906
kostra
2019-04-26T02:40:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Arendal, faktaark Brann og ulykkesvern Arendal

KOSTRA nøkkeltall

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Arendal Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 769 1 818 1 959 2 144 999 1 063 1 090 1 154 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 323 1 370 1 429 1 624
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 493 1 523 1 678 1 845 791 857 882 935 831 897 929 978 804 861 897 937 1 076 1 106 1 154 1 333
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 275 295 281 299 209 207 207 220 211 222 224 249 198 207 209 231 247 265 274 291
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 788 783 850 964 708 742 746 803 762 807 822 887 740 778 794 847 798 840 853 1 017
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 48 49 51 58 64 54 49 65 60 60 57 74 60 59 56 72 55 82 75 91
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 740 734 799 906 643 688 697 739 702 747 765 814 680 718 738 776 743 758 778 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,65 0,65 0,69 0,00 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,59 0,59 0,61 0,62
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,23 0,24 0,00 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,45 0,00 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,36 0,36 0,38 0,38
Antall bygningsbranner (antall) antall 30 33 40 36 910 993 1 083 1 183 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 95 92 103 115
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 36 36 32 0 5 493 4 098 3 680 2 669 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 351 283 249 137

Kontakt