KOSTRA nøkkeltall

Andøy - 1871 (Nordland - Nordlánnda)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Andøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,3 3,0 3,3 3,8 4,0 4,1 4,0 4,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 803 1 929 2 434 2 273 2 529 2 644 2 875 2 875
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 724 915 1 193 1 195 1 174 1 224 1 427 1 427
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 886 661 1 296 635 1 350 1 457 678 678
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 261 290 357 293 295 302 308 308
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,8 1,9 3,9 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9
Utlån per innbygger (antall) antall 2,1 2,1 3,0 2,2 2,1 2,1 1,7 1,7
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 14,3 17,9 20,6 10,3 13,6 13,1 13,4 13,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 31,8 17,2 16,8 13,0 15,8 17,1 14,6 14,6
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt