KOSTRA nøkkeltall

Andøy - 1871 (Nordland - Nordlánnda)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Andøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 10 088 7 736 8 350 10 006 10 831 7 068 7 180 7 567 9 448 7 859 6 772 7 739 7 021 6 141 9 200 7 004 8 287 8 515 8 771 8 194 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 7 862 8 968 9 056 9 288 8 986 7 862 8 968 9 056 9 288 8 986
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,8 3,9 3,5 6,6 7,2 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 4,3 5,9 3,8 3,8 5,2 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 5,4 5,4 5,1 5,4 6,2 5,4 5,4 5,1 5,4 6,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,3 4,5 2,7 5,0 6,8 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 4,4 6,4 4,0 3,9 4,9 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,4 3,1 3,5 3,7 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 3,7 4,5 4,2 3,1 4,3 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 45 313 43 612 47 741 40 620 30 207 51 865 54 010 58 396 56 243 61 017 43 894 39 313 52 019 68 181 55 007 44 144 49 062 51 291 56 153 51 661 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 55 418 53 532 60 334 68 703 69 852 55 418 53 532 60 334 68 703 69 852
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 44 556 25 444 86 105 38 133 46 591 24 690 27 441 35 346 35 227 36 974 42 376 38 917 27 371 20 458 41 802 31 526 34 716 38 368 38 805 38 074 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 39 515 36 273 40 572 46 828 48 181 39 515 36 273 40 572 46 828 48 181
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 356 320 311 000 249 864 294 800 384 850 349 630 325 817 359 051 404 201 437 206 409 308 399 208 337 000 376 037 380 656 382 371 410 422 416 992 454 697 440 643 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 328 648 349 893 366 760 341 645 356 688 328 648 349 893 366 760 341 645 356 688
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,0 18,6 15,0 19,7 25,6 22,8 23,2 21,4 20,8 18,1 16,2 20,9 14,9 13,5 16,9 21,2 20,8 18,6 18,6 18,1 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 16,9 18,2 17,1 16,1 15,8 16,9 18,2 17,1 16,1 15,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 92 91 91 100 100 78 79 81 88 88 76 81 95 87 88 82 85 85 87 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 75 81 77 76 83 75 81 77 76 83

Kontakt