KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,5 2,2 1,6 -0,5 3,2 3,4 3,0 1,9 0,2 1,5 2,8 2,6 1,5 0,0 1,3 2,8 2,6 1,5 0,0 1,3 3,6 3,2 2,5 1,6 3,5 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,7 2,4 0,3 -1,6 0,0 2,3 1,8 1,8 1,2 -0,2 1,7 1,5 1,1 0,8 -0,2 1,7 1,5 1,1 0,8 -0,2 1,7 1,4 1,3 0,5 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,1 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,9 16,1 11,7 7,1 12,6 17,4 19,2 19,4 17,8 16,3 15,6 16,7 17,0 17,2 20,3 15,6 16,7 17,0 17,2 20,3 18,6 20,3 21,3 23,6 24,3 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 15,8 18,5 18,3 19,1 21,2 15,8 18,5 18,3 19,1 21,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 81,8 79,6 70,3 73,9 71,4 40,5 39,5 40,1 47,5 58,5 49,5 50,2 51,8 54,1 49,9 49,5 50,2 51,8 54,1 49,9 50,7 48,5 52,6 70,0 46,5 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 39,9 41,8 41,5 52,4 52,5 39,9 41,8 41,5 52,4 52,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 144,8 145,5 134,4 137,6 143,8 93,2 92,7 95,3 105,1 117,4 102,1 103,1 106,1 108,8 114,7 102,1 103,1 106,1 108,8 114,7 103,5 105,0 111,5 132,0 114,2 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,1 100,6 104,0 115,0 123,4 97,1 100,6 104,0 115,0 123,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 53 149 55 159 58 021 59 999 61 293 58 873 61 096 62 753 64 774 63 378 53 962 55 170 56 830 59 704 56 908 53 962 55 170 56 830 59 704 56 908 56 262 58 083 59 590 64 398 57 408 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 56 396 57 946 59 654 62 154 64 326 56 396 57 946 59 654 62 154 64 326
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,4 7,4 8,3 8,4 7,3 8,7 9,5 10,9 10,8 9,0 7,2 8,1 8,7 9,3 8,9 7,2 8,1 8,7 9,3 8,9 8,9 9,4 10,4 10,3 14,6 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 8,3 7,9 9,2 10,7 9,0 8,3 7,9 9,2 10,7 9,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,8 15,3 6,6 9,8 8,5 12,0 11,2 11,5 14,9 16,4 15,3 13,4 13,3 15,0 13,1 15,3 13,4 13,3 15,0 13,1 13,9 13,5 16,5 22,0 15,5 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,4 13,5 14,5 17,1 16,6 14,4 13,5 14,5 17,1 16,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 52,2 33,2 12,3 13,2 30,5 27,8 31,1 31,3 31,4 32,8 26,9 31,1 29,5 28,2 23,6 26,9 31,1 29,5 28,2 23,6 31,2 36,3 31,3 30,3 42,6 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 30,9 33,2 27,9 26,1 29,0 30,9 33,2 27,9 26,1 29,0

Kontakt