KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent 44 50 50 50 50 50 50 49 47 49 49 50 49 49 49 49 50 49 49 49 46 50 50 46 48 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 49 49 50 50 46 49 49 50 50 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 30 24 42 27 18 19 17 18 21 11 20 19 19 20 15 20 19 19 20 15 14 12 15 14 20 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 24 15 13 17 15 24 15 13 17 15
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 .. .. .. .. 88 60 56 87 67 50 100 43 82 100 50 100 43 82 100 60 .. 67 33 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 80 100 80 100 50 80 100 80 100 50
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 20 .. .. .. .. 10 19 29 26 29 19 18 25 31 27 19 18 25 31 27 11 10 15 32 32 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 10 16 13 18 19 10 16 13 18 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 8 5 2 2 3 84 91 129 122 37 196 287 252 244 64 196 287 252 244 64 47 34 35 5 110 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 169 87 113 85 127 169 87 113 85 127
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 108 90 90 88 98 6 199 6 189 5 706 5 927 3 543 11 029 10 614 10 284 11 097 6 839 11 029 10 614 10 284 11 097 6 839 3 186 3 019 3 104 1 045 14 478 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 37 49 47 47 31 31 28 34 32 46 35 29 35 39 48 35 29 35 39 48 33 36 39 26 48 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 37 36 44 35 42 37 36 44 35 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 19 23 26 25 21 15 15 16 14 19 14 15 17 18 19 14 15 17 18 19 18 18 23 13 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 22 36 21 19 16 22 36 21 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 100 100 100 100 87 96 98 97 92 96 98 97 93 76 96 98 97 93 76 94 96 95 96 82 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 82 91 96 94 98 82 91 96 94 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 4 4 1 4 164 184 169 157 82 304 282 296 247 123 304 282 296 247 123 91 100 90 68 154 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 108 95 118 63 102 108 95 118 63 102
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 60 51 23 28 35 4 625 4 186 3 148 2 420 1 143 7 987 7 330 5 863 4 949 3 317 7 987 7 330 5 863 4 949 3 317 2 236 1 786 1 060 1 008 8 001 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 84 85 82 73 83 80 85 94 85 85 91 85 94 85 85 91 73 -14 80 68 81 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 77 40 88 79 70 77 40 88 79 70
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall 6 3 6 6 4 42 70 33 33 19 80 80 95 77 75 80 80 95 77 75 37 45 13 2 992 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 188 61 20 44 22 188 61 20 44 22

Kontakt