KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,3 3,9 3,8 3,8 4,7 4,0 4,1 4,0 4,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,5 1,2 1,2 1,2 1,7 1,4 1,4 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 344 2 794 2 273 2 273 2 782 2 529 2 644 2 875 2 875
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 2 764 1 400 1 195 1 195 1 264 1 174 1 224 1 427 1 427
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 1 352 635 635 1 602 1 350 1 457 678 678
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 312 340 293 293 270 295 302 308 308
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall .. 1,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9
Utlån per innbygger (antall) antall 2,9 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 1,7 1,7
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 18,2 20,4 10,3 10,3 11,4 13,6 13,1 13,4 13,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 15,0 16,5 13,0 13,0 18,3 15,8 17,1 14,6 14,6
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt