KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 154 128 171 128 79 123 119 129 132 100 111 114 131 134 92 111 114 131 134 92 121 115 139 123 88 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 128 123 146 151 109 128 123 146 151 109
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,76 0,96 1,00 0,87 0,54 0,86 0,82 0,87 0,81 0,59 0,73 0,72 0,78 0,76 0,50 0,73 0,72 0,78 0,76 0,50 0,80 0,77 0,87 0,94 0,45 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,80 0,81 0,91 0,87 0,63 0,80 0,81 0,91 0,87 0,63
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 97,2 96,6 96,2 97,9 96,5 97,4 97,2 97,1 96,9 98,1 97,9 97,5 97,5 97,4 98,2 97,9 97,5 97,5 97,4 98,2 96,5 96,2 97,0 98,5 94,1 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 97,9 97,6 97,8 97,7 97,9 97,9 97,6 97,8 97,7 97,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 170 136 191 159 148 160 161 157 166 155 174 163 148 150 132 174 163 148 150 132 188 186 190 160 125 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 185 162 173 172 160 185 162 173 172 160
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 54 56 72 79 77 83 85 85 84 86 84 86 84 81 85 84 86 84 81 85 87 83 86 94 80 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 85 85 85 86 85 85 85 85 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 46 44 25 21 23 10 9 8 7 13 11 11 13 15 13 11 11 13 15 13 10 15 11 6 17 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13 13 13 12 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 3 0 0 2 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 4 4 6 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 96 99 99 95 95 96 96 98 96 96 96 96 99 96 96 96 96 99 95 94 95 99 95 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 95 95 96 97 97 95 95 96 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 8 0 0 7 6 6 7 0 4 3 2 3 0 4 3 2 3 0 4 3 4 0 3 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2

Kontakt