KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 26 054 27 396 30 753 33 965 32 768 30 723 32 209 34 569 37 041 35 902 28 573 29 920 32 236 34 180 28 385 28 573 29 920 32 236 34 180 28 385 31 201 32 643 34 759 39 684 25 066 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 295,0 333,4 389,4 409,7 391,6 369,4 376,5 387,9 393,9 375,8 355,0 367,7 368,2 377,8 312,9 355,0 367,7 368,2 377,8 312,9 365,1 378,6 392,6 430,2 266,6 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,1 25,5 29,7 32,3 31,6 33,4 33,1 34,1 34,9 35,5 33,7 33,2 34,6 34,6 34,3 33,7 33,2 34,6 34,6 34,3 32,4 32,3 33,4 34,8 30,0 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 78,5 76,6 75,1 72,2 75,5 78,9 79,0 78,3 78,9 77,9 77,7 77,7 77,9 78,8 78,6 77,7 77,7 77,9 78,8 78,6 77,1 77,4 77,9 73,7 77,5 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,47 0,53 0,61 0,67 0,64 0,50 0,51 0,52 0,54 0,52 0,53 0,54 0,53 0,57 0,60 0,53 0,54 0,53 0,57 0,60 0,58 0,59 0,61 0,57 0,62 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 30,3 32,8 29,9 25,6 24,8 38,0 37,0 36,2 35,0 34,3 35,9 36,4 36,2 34,0 26,6 35,9 36,4 36,2 34,0 26,6 36,2 36,4 35,3 38,4 25,8 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 55,5 56,4 56,5 58,2 56,0 42,1 43,1 27,3 42,4 45,0 45,6 45,8 29,9 46,2 51,2 45,6 45,8 29,9 46,2 51,2 46,2 46,3 31,6 45,9 49,1 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 11,3 10,1 10,8 10,1 9,1 14,6 13,4 12,7 12,6 10,9 10,9 12,3 12,0 11,9 10,4 10,9 12,3 12,0 11,9 10,4 8,7 13,2 12,8 11,2 12,3 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 96,2 98,1 98,1 98,1 96,2 91,4 91,2 91,3 92,1 98,1 90,6 91,3 91,8 94,3 85,2 90,6 91,3 91,8 94,3 85,2 86,5 86,8 86,2 83,6 94,6 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 372 3 687 3 774 4 147 4 481 3 178 3 330 3 581 3 852 4 147 3 255 3 349 3 606 3 850 4 138 3 255 3 349 3 606 3 850 4 138 3 867 4 049 4 281 4 684 3 790 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 4,2 0,1 0,1 0,1 1,1 4,2 3,0 3,1 3,2 0,0 14,1 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,61 0,54 0,30 0,45 0,43 0,39 0,46 0,50 0,50 0,53 0,52 0,46 0,49 0,49 0,66 0,52 0,46 0,49 0,49 0,66 0,94 0,54 0,54 0,49 0,57 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,72 0,59 0,49 0,48 0,00 0,00 0,73 0,79 0,56 0,00 0,00 0,73 0,77 0,42 0,00 0,00 0,73 0,77 0,42 0,00 0,00 0,63 0,60 0,68 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,0 5,4 5,2 4,9 5,1 5,6 5,4 5,5 5,7 5,9 4,8 4,7 4,9 5,0 5,1 4,8 4,7 4,9 5,0 5,1 5,4 5,1 5,3 6,0 5,3 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,2 11,5 11,6 11,3 12,7 12,8 13,2 13,5 14,0 14,2 11,8 12,1 12,4 12,4 11,3 11,8 12,1 12,4 12,4 11,3 12,3 12,9 13,0 15,2 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,1 14,8 14,7 15,2 15,3 10,6 10,7 11,5 11,2 11,4 9,7 10,1 10,2 10,5 9,2 9,7 10,1 10,2 10,5 9,2 10,5 11,0 11,1 11,9 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 50,2 58,4 43,3 50,7 47,8 44,3 46,4 50,3 50,4 54,6 43,0 45,2 47,3 51,3 41,7 43,0 45,2 47,3 51,3 41,7 43,4 41,3 46,9 55,8 37,9 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 50,8 100,0 89,7 95,9 100,0 97,3 92,4 94,0 92,7 89,0 92,8 91,1 91,9 95,6 86,3 92,8 91,1 91,9 95,6 86,3 89,1 88,4 81,8 95,0 56,1 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6

Kontakt