KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 55,7 75,3 99,1 92,9 85,9 53,1 55,3 51,8 52,4 51,8 56,5 48,5 48,3 53,0 29,8 56,5 48,5 48,3 53,0 29,8 53,8 59,3 61,3 62,8 28,2 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 111,5 135,6 145,4 127,2 179,7 133,6 142,6 143,4 148,7 174,2 151,5 147,3 152,7 148,7 150,6 151,5 147,3 152,7 148,7 150,6 150,2 155,0 160,4 176,0 132,8 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 6,4 6,7 3,7 3,3 3,4 4,2 4,3 4,1 3,4 4,1 4,1 4,2 3,8 3,9 5,2 4,1 4,2 3,8 3,9 5,2 5,0 5,0 4,6 5,1 5,9 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 11,1 7,7 8,0 6,6 5,3 8,7 8,5 8,7 9,2 8,3 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 9,2 9,0 8,8 9,7 7,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 71,3 63,7 62,9 58,0 70,8 70,9 70,8 72,1 74,0 72,1 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 67,3 69,1 69,6 71,1 76,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 65,8 68,5 73,5 54,7 71,6 67,1 69,4 68,8 68,3 65,3 67,2 65,5 66,9 67,5 68,0 67,2 65,5 66,9 67,5 68,0 64,8 67,5 66,7 67,4 71,8 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,5 14,9 13,5 14,2 14,0 13,9 13,7 13,5 13,4 13,6 15,4 15,1 15,3 14,8 16,8 15,4 15,1 15,3 14,8 16,8 14,0 14,0 13,9 12,4 16,8 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,1 40,3 40,9 40,5 44,4 40,8 41,0 41,0 41,5 43,2 40,8 40,8 41,0 41,3 42,8 40,8 40,8 41,0 41,3 42,8 40,2 40,0 40,7 40,8 43,8 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,0 21,6 20,9 21,3 20,4 23,4 22,9 22,7 22,2 21,7 23,8 23,4 23,2 23,1 22,0 23,8 23,4 23,2 23,1 22,0 23,9 23,4 23,2 22,9 21,7 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,2 21,7 22,1 21,9 21,0 22,2 21,7 22,1 21,9 21,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 136 200,7 120 258,7 128 213,4 135 135,8 127 935,2 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 137 565,3 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 125 804,3 129 113,1 134 182,6 155 262,8 107 697,5 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt