KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,4 8,1 7,9 8,9 11,1 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 7,9 7,9 8,2 8,3 8,3 7,9 7,9 8,2 8,3 8,3 9,8 9,3 9,5 10,5 9,2 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 307 433 457 456 673 220 248 253 261 318 207 285 283 305 217 207 285 283 305 217 459 128 237 461 327 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 485 294 208 426 328 485 294 208 426 328
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,83 7,53 6,21 7,47 7,22 6,47 6,74 6,92 6,75 6,24 5,74 5,84 5,76 5,71 4,74 5,74 5,84 5,76 5,71 4,74 6,53 6,92 6,63 9,01 4,54 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,91 6,48 6,26 6,04 6,07 5,91 6,48 6,26 6,04 6,07
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 107 61 69 131 181 91 84 93 83 104 71 77 79 83 140 71 77 79 83 140 72 73 75 62 123 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 101 88 92 111 101 101 88 92 111 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 716 490 648 548 530 488 483 511 555 539 478 482 528 569 541 478 482 528 569 541 573 546 602 529 579 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 527 488 557 570 547 527 488 557 570 547
Herav utgifter til renhold (kr) kr 135 82 109 98 124 154 160 160 178 167 146 149 157 169 149 146 149 157 169 149 187 164 176 133 156 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 135 124 132 136 140 135 124 132 136 140
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 154 128 171 128 79 123 119 129 132 100 111 114 131 134 92 111 114 131 134 92 121 115 139 123 88 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 128 123 146 151 109 128 123 146 151 109
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt