KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 488 1 459 1 457 1 701 1 954 1 354 1 446 1 605 1 773 1 670 1 244 1 280 1 404 1 483 1 313 1 244 1 280 1 404 1 483 1 313 1 460 1 434 1 522 1 988 975 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 346 1 429 1 556 1 657 1 670 1 346 1 429 1 556 1 657 1 670
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 152 1 165 1 151 1 288 1 533 1 104 1 179 1 247 1 349 1 280 952 968 1 080 1 129 1 097 952 968 1 080 1 129 1 097 1 195 1 163 1 227 1 603 808 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 1 107 1 149 1 269 1 326 1 344 1 107 1 149 1 269 1 326 1 344
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 337 294 307 412 422 250 266 358 424 390 292 311 324 353 216 292 311 324 353 216 265 271 295 386 167 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 239 280 287 331 326 239 280 287 331 326
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 183 1 043 999 1 064 974 962 1 020 1 165 1 219 1 129 919 934 1 020 1 061 804 919 934 1 020 1 061 804 1 155 1 116 1 215 1 596 728 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 987 1 022 1 133 1 180 1 133 987 1 022 1 133 1 180 1 133
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 193 121 80 107 -34 15 20 68 42 86 80 90 83 113 73 80 90 83 113 73 113 100 110 171 70 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 67 94 84 106 83 67 94 84 106 83
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 990 922 919 957 1 008 946 1 000 1 096 1 177 1 043 838 844 937 947 731 838 844 937 947 731 1 042 1 016 1 105 1 425 657 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 921 928 1 048 1 074 1 050 921 928 1 048 1 074 1 050
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,48 0,47 0,47 0,48 0,49 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67 0,80 0,66 0,66 0,75 0,67 0,80
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,41 0,40 0,40 0,44 0,44 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,07 0,07 0,07 0,04 0,05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,37 0,40 0,45 0,39 0,48 0,37 0,40 0,45 0,39 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 6 3 4 3 154 131 183 159 60 273 291 321 336 321 273 291 321 336 321 107 135 135 42 650 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 111 173 197 183 132 111 173 197 183 132
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 14 0 0 3 0 760 567 511 584 273 1 292 1 167 1 127 1 331 709 1 292 1 167 1 127 1 331 709 563 438 461 205 1 276 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 803 659 549 691 689 803 659 549 691 689

Kontakt