KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall .. 224 208 202 163 5 020 5 253 5 223 5 088 2 991 10 032 10 449 10 472 11 684 11 398 10 032 10 449 10 472 11 684 11 398 4 541 4 849 4 700 2 240 25 361 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall .. 30 28 27 22 25 27 27 26 26 23 24 24 23 21 23 24 24 23 21 27 28 28 35 18 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 28 29 29 29 27 28 29 29 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent .. 2 44 46 60 60 62 62 65 63 61 60 62 63 54 61 60 62 63 54 47 44 49 48 43 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 54 52 53 54 54 54 52 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 653 4 909 630 188 3 975 1 484 1 559 1 157 2 119 2 001 1 605 1 197 1 663 1 730 668 1 605 1 197 1 663 1 730 668 923 1 668 3 730 3 335 1 452 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr .. 26 103 33 308 35 406 36 641 7 424 7 539 7 367 8 694 16 524 13 027 13 467 13 778 10 347 11 270 13 027 13 467 13 778 10 347 11 270 5 960 5 680 6 689 5 113 8 152 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent .. 64 15 35 50 26 26 25 27 27 21 19 15 22 29 21 19 15 22 29 25 23 28 14 30 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 29 23 21 23 25 29 23 21 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall .. 2 3 0 0 30 22 25 49 11 134 157 109 132 401 134 157 109 132 401 73 76 99 9 1 281 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 147 138 109 106 120 147 138 109 106 120
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,2 1,1 1,5 3,0 2,7 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,4 1,6 1,5 5,2 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 21,9 15,0 11,2 10,2 10,5 14,7 11,4 9,8 11,0 10,1 18,2 15,1 13,2 12,9 17,1 18,2 15,1 13,2 12,9 17,1 16,0 12,8 11,1 29,4 17,2 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7

Kontakt