KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 9 380 15 047 17 033 16 662 14 288 7 748 8 693 8 918 9 396 8 395 7 004 8 287 8 515 8 771 8 194 7 004 8 287 8 515 8 771 8 194 7 676 8 625 9 608 9 843 7 599 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 7 862 8 968 9 056 9 288 8 986 7 862 8 968 9 056 9 288 8 986
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,8 7,0 5,7 6,5 8,0 4,8 5,0 4,4 4,1 4,9 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 5,5 5,6 5,4 5,3 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 5,4 5,4 5,1 5,4 6,2 5,4 5,4 5,1 5,4 6,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,7 7,2 6,5 6,5 6,6 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 5,8 5,7 5,5 5,0 4,2 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,4 6,2 5,8 4,8 4,7 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 4,4 4,4 4,5 4,0 3,1 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 42 681 30 788 27 437 116 893 38 777 53 271 53 649 58 511 68 516 63 290 44 144 49 062 51 291 56 153 51 661 44 144 49 062 51 291 56 153 51 661 46 475 48 442 51 708 71 021 54 881 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 55 418 53 532 60 334 68 703 69 852 55 418 53 532 60 334 68 703 69 852
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 17 630 21 508 37 129 340 26 686 33 890 38 027 33 018 46 862 31 683 31 526 34 716 38 368 38 805 38 074 31 526 34 716 38 368 38 805 38 074 28 148 29 782 34 933 33 767 50 572 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 39 515 36 273 40 572 46 828 48 181 39 515 36 273 40 572 46 828 48 181
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 493 821 393 361 513 941 283 630 519 553 367 208 417 632 430 280 415 126 451 401 382 371 410 422 416 992 454 697 440 643 382 371 410 422 416 992 454 697 440 643 321 287 380 904 396 327 411 622 456 511 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 328 648 349 893 366 760 341 645 356 688 328 648 349 893 366 760 341 645 356 688
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,8 495,0 33,9 795,0 24,5 19,2 19,2 17,6 16,4 17,4 21,2 20,8 18,6 18,6 18,1 21,2 20,8 18,6 18,6 18,1 21,3 21,5 19,9 15,5 16,3 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 16,9 18,2 17,1 16,1 15,8 16,9 18,2 17,1 16,1 15,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 76 82 84 89 63 83 85 87 86 83 82 85 85 87 94 82 85 85 87 94 72 77 82 89 89 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 75 81 77 76 83 75 81 77 76 83

Kontakt