KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 88,3 85,1 86,9 82,8 92,6 79,5 80,1 81,1 80,8 87,7 81,9 82,5 83,8 84,6 84,9 81,9 82,5 83,8 84,6 84,9 83,0 82,8 85,0 86,3 86,2 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 84,5 86,0 86,9 87,4 88,5 84,5 86,0 86,9 87,4 88,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,0 92,5 94,8 92,2 96,2 90,6 90,5 90,6 90,6 94,3 91,5 91,9 92,5 92,9 92,5 91,5 91,9 92,5 92,9 92,5 91,9 91,6 92,3 93,5 92,9 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 92,4 93,3 93,4 93,8 94,4 92,4 93,3 93,4 93,8 94,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,6 96,9 99,6 97,5 98,6 97,4 96,9 96,4 96,5 98,2 97,5 97,8 97,9 97,9 97,1 97,5 97,8 97,9 97,9 97,1 97,5 97,0 96,8 98,0 97,1 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,8 97,4 97,8 97,9 97,4 97,8 97,4 97,8 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 42,4 44,1 44,8 48,0 45,6 73,9 74,5 74,9 74,3 58,0 51,0 50,7 51,3 56,1 44,6 51,0 50,7 51,3 56,1 44,6 66,2 66,1 65,6 77,3 45,0 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 51,4 51,0 50,9 50,7 49,9 51,4 51,0 50,9 50,7 49,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,9 5,8 5,7 5,2 5,6 5,6 5,5 5,3 5,4 5,4 6,0 6,0 5,8 5,6 5,8 6,0 6,0 5,8 5,6 5,8 5,8 5,8 5,6 5,3 5,8 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 37,6 40,2 36,9 37,1 45,9 37,0 38,6 40,0 42,3 41,0 39,9 40,9 43,9 44,5 43,5 39,9 40,9 43,9 44,5 43,5 38,4 38,3 40,1 39,9 41,6 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 36,6 36,6 37,8 39,7 41,1 36,6 36,6 37,8 39,7 41,1
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 3,7 3,7 2,4 3,6 4,3 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,3 3,5 3,5 3,7 4,6 3,3 3,5 3,5 3,7 4,6 3,2 3,6 4,0 3,5 4,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,5 3,6 4,3 4,2 3,5 3,5 3,6 4,3 4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 70,8 71,2 74,6 75,9 69,9 67,9 70,6 76,7 81,3 77,7 66,3 68,5 72,8 78,4 75,2 66,3 68,5 72,8 78,4 75,2 66,7 69,1 74,1 75,9 76,8 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 64,2 66,9 72,2 78,7 78,1 64,2 66,9 72,2 78,7 78,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 90,5 88,6 100,0 97,4 93,8 81,3 81,7 80,4 81,2 85,5 78,8 81,1 84,9 84,9 82,6 78,8 81,1 84,9 84,9 82,6 82,7 83,8 85,7 83,2 83,3 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 82,0 85,6 86,8 84,6 84,9 82,0 85,6 86,8 84,6 84,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,5 13,3 12,1 12,3 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 11,8 12,8 12,7 12,8 12,8 14,2 12,8 12,7 12,8 12,8 14,2 11,9 11,8 12,0 11,2 15,9 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 11,7 11,4 11,6 11,8 11,7 11,7 11,4 11,6 11,8 11,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 155 136 159 532 160 091 175 470 159 226 137 758 146 807 157 856 168 443 174 906 136 769 143 788 153 936 167 404 163 572 136 769 143 788 153 936 167 404 163 572 139 762 145 046 157 036 174 632 168 377 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 136 781 144 052 152 582 168 420 174 075 136 781 144 052 152 582 168 420 174 075
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 57,7 57,0 60,7 62,0 56,2 57,7 59,8 64,9 68,5 62,8 54,5 56,2 59,6 64,3 59,2 54,5 56,2 59,6 64,3 59,2 55,0 56,5 60,0 63,2 58,6 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 53,7 55,7 60,1 65,0 63,3 53,7 55,7 60,1 65,0 63,3
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.