KOSTRA nøkkeltall

Ål - 0619 (Buskerud)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ål Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,7 5,4 5,5 5,4 5,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,5 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 1,2 0,9 1,1 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,3 1,3 1,4 1,3 1,0 1,3 1,3 1,4 1,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 11 332 9 669 12 008 11 143 12 534 194 393 193 959 211 167 213 848 266 426 194 393 193 959 211 167 213 848 266 426 170 063 165 058 173 749 174 935 182 652 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 246 936 252 407 278 343 290 539 310 612 246 936 252 407 278 343 290 539 310 612
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 689 3 483 4 186 4 117 4 151 2 064 2 089 2 273 2 408 2 672 2 064 2 089 2 273 2 408 2 672 2 849 2 827 2 966 3 116 3 590 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 769 1 934 2 088 2 245 2 315 1 769 1 934 2 088 2 245 2 315
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 30 250 482 6 444 10 263 338 1 021 994 902 1 573 338 1 021 994 902 1 573 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 523 409 663 645 799 523 409 663 645 799
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 9,8 10,6 9,8 8,4 .. 3,6 3,9 3,9 3,8 4,1 3,6 3,9 3,9 3,8 4,1 3,4 4,1 3,9 4,6 4,0 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 3,9 5,3 4,3 5,4 5,5 3,9 5,3 4,3 5,4 5,5
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 25,3 25,7 19,2 19,0 17,7 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 35,1 37,4 32,7 34,0 31,4 35,1 37,4 32,7 34,0 31,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 35,6 31,8 33,2 33,0 34,6 24,4 23,8 22,9 21,3 21,5 24,4 23,8 22,9 21,3 21,5 24,0 24,7 24,1 23,2 22,4 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 10,9 10,9 11,1 11,0 11,1 10,9 10,9 11,1 11,0 11,1
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 2 830 2 621 2 955 2 695 2 918 70 999 71 437 73 303 75 832 84 257 70 999 71 437 73 303 75 832 84 257 58 987 57 151 57 856 58 973 52 933 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 86 594 90 639 89 732 92 127 95 259 86 594 90 639 89 732 92 127 95 259
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt