KOSTRA nøkkeltall

Ål - 0619 (Buskerud)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ål (-2019) Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Buskerud (-2019)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 140 132 147 142 142 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 3 350 3 505 3 660 3 581 3 526 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 5 891 5 883 5 761 5 730 5 661
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 28 32 30 30 25 25 27 27 26 25 25 27 27 26 28 29 30 30 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 59 63 56 76 76 64 60 62 62 65 64 60 62 62 65 62 57 55 54 55 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 56 53 54 54 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 7 6 933 402 665 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 684 743 949 567 2 743
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 689 435 1 129 112 119 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 8 640 8 998 8 857 8 846 10 655 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 9 026 8 983 9 337 8 481 8 239
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 24 27 13 14 12 29 26 26 25 27 29 26 26 25 27 26 33 19 19 16 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 34 39 33 34 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 28 30 22 25 49 28 30 22 25 49 22 9 9 11 11 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 170 155 181 210 196
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 4,5 : 1,5 0,9 0,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 11,5 12,3 11,9 8,8 8,6 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 18,6 18,5 15,8 13,9 12,7

Kontakt