KOSTRA nøkkeltall

Ål - 0619 (Buskerud)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ål Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 9 882 7 684 9 524 9 429 10 683 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,6 2,8 3,8 2,1 4,4 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,4 3,5 4,3 2,5 4,2 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,2 3,5 4,0 3,6 2,8 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 241 181 316 308 290 059 374 875 427 887 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 43 228 47 226 50 895 54 905 57 790 43 228 47 226 50 895 54 905 57 790
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 178 179 205 821 145 925 215 429 382 000 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 43 227 46 737 54 264 51 858 49 283 43 227 46 737 54 264 51 858 49 283
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 2 124 933 1 801 588 3 387 900 3 502 600 2 203 000 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 383 222 399 612 420 481 435 367 441 574 383 222 399 612 420 481 435 367 441 574
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,4 14,8 14,5 12,2 11,3 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 23,3 22,7 21,6 18,9 18,4 23,3 22,7 21,6 18,9 18,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 72 71 84 100 97 76 83 85 87 86 76 83 85 87 86 76 80 77 82 83 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 90 93 96 96 96 90 93 96 96 96

Kontakt