KOSTRA nøkkeltall

Akershus fylkeskommune

Videregående opplæring

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Akershus fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 144 830 149 266 153 081 158 018 165 840 160 074 164 950 168 567 176 036 186 706 158 389 162 754 166 949 174 164 184 197 154 850 160 019 162 699 169 199 178 665
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 60,0 59,2 59,4 60,4 61,1 52,4 52,4 51,6 51,0 50,5 33,6 33,3 32,6 32,0 31,6 58,9 58,4 57,5 58,0 57,3
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 71 191 71 888 71 683 71 785 75 128 76 427 76 944 77 108 79 346 83 396 75 855 76 329 76 619 78 848 82 790 74 276 75 060 75 326 76 520 79 842
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 93,0 93,2 93,3 93,5 93,7 92,1 92,0 92,3 92,9 93,4 92,0 91,8 92,1 92,7 93,2 92,7 92,8 92,9 93,3 93,5
Elever per skole (antall) antall 652 655 635 633 636 430 441 441 441 459 439 450 447 446 465 517 525 515 520 522
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 79,1 79,4 80,8 80,4 .. 73,5 74,0 75,5 76,0 .. 73,6 74,3 75,8 76,1 .. 74,5 75,2 77,2 77,4 ..
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent)1 prosent 39,1 38,4 38,1 37,9 38,9 51,6 50,8 50,5 50,9 52,0 49,9 49,1 48,7 49,0 50,1 46,1 46,0 45,6 45,7 46,8
Elever per lærerårsverk (antall) antall 9,2 9,1 9,2 9,3 8,9 8,5 8,6 8,7 8,6 8,4 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6 8,8 8,8 8,9 8,9 8,6
Elever (antall) antall 24 312 24 313 23 960 24 501 24 682 180 463 180 571 179 314 179 528 176 905 199 581 199 998 198 282 198 779 196 594 50 602 50 580 49 505 49 995 49 918
Lærlinger (antall) antall 2 971 3 168 3 398 3 589 3 739 36 721 37 062 39 108 40 933 42 803 38 772 39 289 41 348 43 176 45 216 7 576 7 923 8 512 8 954 9 412
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.