KOSTRA nøkkeltall

Akershus fylkeskommune

Videregående opplæring

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Akershus fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 144 830 149 266 153 081 158 018 160 074 164 950 168 567 176 036 158 389 162 754 166 949 174 164 154 850 160 019 162 699 169 199
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 60,0 59,2 59,4 60,4 52,4 52,4 51,6 51,0 33,6 33,3 32,6 32,0 58,9 58,4 57,5 58,0
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 71 191 71 888 71 683 71 785 76 427 76 944 77 108 79 346 75 855 76 329 76 619 78 848 74 276 75 060 75 326 76 520
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 93,0 93,2 93,3 93,5 92,1 92,0 92,3 92,9 92,0 91,8 92,1 92,7 92,7 92,8 92,9 93,3
Elever per skole (antall) antall 652 655 635 633 430 441 441 441 439 450 447 446 517 525 515 520
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 79,1 79,4 80,8 80,4 73,5 74,0 75,5 76,0 73,6 74,3 75,8 76,1 74,5 75,2 77,2 77,4
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)1 prosent 39,1 38,4 38,1 37,9 51,6 50,8 50,5 50,9 49,9 49,1 48,7 49,0 46,1 46,0 45,6 45,7
Elever per lærerårsverk (antall) antall 9,0 8,9 8,9 9,1 8,5 8,6 8,5 8,5 8,7 8,8 8,8 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8
Elever (antall) antall 24 312 24 313 23 960 24 501 180 463 180 571 179 314 179 528 199 581 199 998 198 282 198 779 50 602 50 580 49 505 49 995
Lærlinger (antall) antall 2 971 3 168 3 398 3 589 36 721 37 062 39 108 40 933 38 772 39 289 41 348 43 176 7 576 7 923 8 512 8 954
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.