KOSTRA nøkkeltall

Akershus fylkeskommune

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Akershus fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,2 3,9 4,3 4,7 4,6 5,0 4,3 3,8 4,1 4,4 4,3 4,4 5,8 5,1 4,9 4,8
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,9 2,0 1,9 3,1 2,5 2,0 1,5 1,6 1,8 1,6 1,9 1,7 3,1 2,5 2,1 2,5
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,5 13,4 14,9 18,0 12,0 15,3 15,9 17,4 5,5 7,5 7,1 6,7 16,1 17,3 19,5 16,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -7,0 -8,9 -4,4 -7,3 19,0 19,3 18,6 21,0 18,7 20,2 15,9 19,9 -4,0 -7,0 -6,5 -4,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 43,8 42,6 50,0 48,2 73,3 76,4 78,8 81,7 77,8 79,0 78,0 79,9 50,3 50,7 55,2 43,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 9 429 9 803 9 931 9 974 12 238 12 655 12 863 13 033 17 833 18 680 19 228 19 630 10 483 10 840 10 975 11 035
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,1 14,5 14,1 13,3 7,8 9,2 10,1 11,1 7,3 8,2 8,6 10,2 11,9 13,0 14,0 11,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,0 15,2 20,7 11,6 19,3 18,7 18,4 20,1 19,4 17,5 16,9 18,3 14,9 15,4 15,8 12,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 56,6 75,5 42,5 81,2 57,5 49,7 48,9 55,0 52,0 56,8 52,9 67,0 58,5 67,9 46,4 65,9

Kontakt