KOSTRA nøkkeltall

Akershus fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Akershus fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 11,8 10,2 10,1 12,6 262,0 254,0 241,6 247,8 271,8 265,0 253,4 263,2 57,0 63,0 61,4 74,2
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 337 349 407 309 8 876 8 766 9 856 9 614 8 876 8 766 9 856 9 614 2 250 2 182 2 524 2 336
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 259 300 308 356 6 073 8 213 5 868 2 668 6 073 8 213 5 868 2 668 1 305 1 339 876 857
Arkeologiske registreringer (antall) antall 139 80 99 87 1 170 983 1 073 904 1 214 1 013 1 103 929 348 259 271 261
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 24,0 45,0 35,0 40,0 35,6 41,8 41,6 40,4 34,9 40,3 40,4 39,5 44,5 51,0 50,8 54,8
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 3 3 2 2 78 82 38 46 78 82 38 46 26 30 18 34
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent 491,3 394,9 392,5 391,1 373,5 341,6 335,8 349,5 .. .. .. .. 430,7 403,5 370,3 337,5

Kontakt