4395_0200
4395_0200
kostra
2019-10-15T01:50:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Akershus fylkeskommune, faktaark Befolkningsprofil Akershus fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Akershus fylkeskommune

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Akershus fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 594 533 604 368 614 026 624 055 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 637 297 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 318 368 1 268 709 1 282 930 1 296 283 1 308 526
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,7 10,5 10,1 10,1 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,4 9,9 9,7 9,4 9,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,5 6,4 6,5 6,5 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 8,3 8,2 8,1 8,2
Netto innflytting (antall)1 antall 7 116 7 390 7 452 7 768 24 875 23 675 20 245 15 889 29 802 26 076 21 349 18 103 10 606 12 231 11 642 10 842
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,4 11,3 11,2 11,1 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 12,0 11,9 11,8 11,7
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 60,9 60,3 59,9 59,4 63,9 63,4 62,7 62,2 64,4 63,9 63,2 62,7 63,5 62,9 62,3 61,6
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,7 1,6 1,4 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,7 1,5 1,4 1,4
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 18,8 19,7 20,5 21,4 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 15,4 16,2 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt