4471_5016
4471_5016
kostra
2019-07-21T11:28:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Agdenes, faktaark Regnskap Agdenes

KOSTRA nøkkeltall

Agdenes - 5016 (Trøndelag)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Agdenes Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 6,0 2,9 3,7 6,3 3,8 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 . . . 2,6
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 3,3 1,9 2,7 1,6 2,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 . . . 1,6
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 32,3 36,4 35,6 35,5 40,9 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 . . . 29,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 18,5 16,5 15,4 11,3 8,7 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 . . . 43,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 46,1 73,8 74,3 69,4 70,2 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 . . . 113,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr . . . 75 908 70 313 73 537 76 261 80 588 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 . . . 53 193
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 20,2 15,3 15,0 14,2 19,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 . . . 9,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 41,3 11,7 13,2 11,1 14,9 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 . . . 17,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent . . . 80,6 44,8 37,5 37,7 45,4 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 . . . 24,9

Kontakt