KOSTRA nøkkeltall

Agdenes - 5016 (Trøndelag)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Agdenes Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 3,9 4,6 3,0 3,0 3,0 3,2 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 . . . 4,4 4,3 . . . 4,4 4,3
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 1,6 2,0 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 . . . 1,5 1,4 . . . 1,5 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr . . . 2 151 2 540 23 320 24 485 25 165 24 181 24 311 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 . . . 504 073 533 556 . . . 504 073 533 556
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr . . . 3 098 4 130 2 192 2 343 2 427 2 867 3 303 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 . . . 2 527 2 602 . . . 2 527 2 602
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr . . . 0 0 2 713 3 816 658 2 293 1 582 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 . . . 1 365 2 050 . . . 1 365 2 050
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall . . . 2,4 2,3 2,5 3,0 3,8 3,0 4,7 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 . . . 5,8 6,0 . . . 5,8 6,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall . . . .. .. 29,4 36,7 23,9 27,1 21,6 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 . . . 33,2 30,0 . . . 33,2 30,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent . . . 20,7 21,9 27,0 27,4 24,0 24,1 21,9 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 . . . 18,8 19,0 . . . 18,8 19,0
Omløpshastighet for bøker (antall) antall . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 . . . 0,8 0,8 . . . 0,8 0,8
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr . . . 407 437 7 474 7 899 8 313 7 619 7 094 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 . . . 127 999 130 762 . . . 127 999 130 762
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt