Artikler om overdragelser av landbrukseiendommer

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. 3 av 5 omsatte gårdsbruk overdratt til familie Artikkel 13. oktober

    Antall overdragelser av landbrukseiendommer økte med 5 prosent fra 2020 til 2021. Sammenlignet med året før økte antall familieoverdragelser, mens færre gårdsbruk ble solgt på det åpne markedet.

2021

  1. Prisene for landbrukseiendommer dobla siden 2009 Artikkel 14. oktober

    Antall overdragelser av landbrukseiendommer økte med 5 prosent fra 2019 til 2020. Gjennomsnittlig kjøpesum for eiendommene som ble solgt på det åpne markedet, økte med 13 prosent.