Artikler om landbrukseiendommer

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Hver femte landbrukseiendom har egen jordbruksdrift Artikkel 28. august

    I alt var det 182 400 landbrukseiendommer i Norge i 2022. Av disse hadde 36 100 eiendommer egen jordbruksdrift, mens 129 200 eiendommer hadde jordbruksareal som var utleid eller ute av drift.