Statistikk

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
Statistikk over alle partiers kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen
Statistikken viser velgernes atferd ved lokalvalg, for eksempel partivalg etter kjønn, alder og utdanning.
Personer med stemmerett
Statistikken viser antall stemmeberettigede etter kjønn, alder osv. ved stortings,- kommunestyre- og fylkestingsvalgene
Stortingsvalget, velgerundersøkelsen
Statistikken viser velgernes atferd ved stortingsvalg, for eksempel partivalg etter alder, kjønn og utdanning.
Valgdeltakelse
Statistikken viser valgdeltakelse i stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalgene.