Statistikk

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
Statistikk over alle partiers kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen
Statistikken viser velgernes atferd ved lokalvalg, for eksempel partivalg etter kjønn, alder og utdanning.
Personer med stemmerett
Statistikken viser antall stemmeberettigede etter kjønn, alder osv. ved stortings,- kommunestyre- og fylkestingsvalgene
Stortingsvalget, velgerundersøkelsen
Statistikken viser velgernes atferd ved stortingsvalg, for eksempel partivalg etter alder, kjønn og utdanning.
Valgdeltakelse
Statistikken viser valgdeltakelse i stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalgene.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
  1. Lavere valgdeltakelse blant innvandrere

    Personer med innvandrerbakgrunn er en økende velgergruppe. Velgere med innvandrerbakgrunn stemmer i langt lavere grad enn den øvrige norske befolkningen. Historisk sett har Arbeiderpartiet mottatt flest stemmer fra personer med innvandrerbakgrunn, men dette bildet er i endring. Andelen representanter med innvandrerbakgrunn i norske kommunestyrer er fortsatt rundt 3 prosent til tross for at andelen blant velgere men innvandrerbakgrunn øker.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delemnet innvandring og innvandrere; valg.