LÆRERMOD er en partiell framskrivingsmodell utviklet av SSB. Modellen inkluderer individer med lærerutdanning og beregner om dagens kandidatproduksjon av nye lærere er høy nok for å opprettholde den nasjonale lærertetten i barnehager, grunnskoler og videregående skoler på sikt, gitt framtidig utvikling i antall barn og unge og framtidig pensjonering av lærerutdannede.

Modellen framskriver tilbud og etterspørsel separat for fem utdanningsgrupper av lærere:

  • Barnehagelærere

  • Grunnskolelærere

  • Faglærere, yrkesfaglærere og lektorer

  • Praktisk pedagogisk utdanning

  • Praktisk pedagogisk utdanning, yrkesfag

Neste framskrivingsrapport kommer mars 2023.

Prosjektleder: Trude Gunnes

Deltakere:

Rachel Ekren

Biljana Perlic

Publikasjoner

Gunnes, T. (2021). Tilbud og etterspørsel for fem utdanningsgrupper av lærere: LÆRERMOD 2019-2040. SSB Rapport 2021/11.

Drange, N., Gunnes, T. og Telle, K. (2021). Workload, staff composition, and sickness absence: findings from employees in child care centers. Empirical Economics 61, 3375–3400.

Gjefsen, H. M. og Gunnes T. (2020). How school accountability affects teacher mobility and teacher sorting, Education Economics, 28:5, 455-473.

Gunnes, T. (2018). Tilbud og etterspørsel for fem utdanningsgrupper av lærere: LÆRERMOD 2016-2040. SSB Rapport 2018/35.

Gunnes, T. (2016). LÆRERMOD: Forutsetninger og likninger. SSB Notater 2016/25.

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode: 2015-2019; 2019-2023