Vi har satt sammen et team av norske og internasjonale forskere for å besvare følgende spørsmål ved hjelp av norske mikrodata: (1) Hvordan påvirker formuesskatt enkeltpersoners evne til å finansiere investeringer i egen bedrift? (2) Hvordan påvirker endringer i likviditeten til investorer i private foretak sysselsettingen? (3) Vrir formuesskatt allokeringen av husholdningenes sparing bort fra bedrifter? (4) Kan formue påvirke skranker til entreprenørskap, og hva lærer det oss om potensielle effekter av omfordeling av formue på entreprenørskap? (5) Påvirker formuesskatt hvor mye som gis til veldedige formål? (6) Hva er mønstrene for veldedige gaver i Norge, og hvordan endres dette med formue? (7) Hvordan påvirker kapitalbeskatning heterogeniteten i avkastning til formue og hva er den "optimale" miks av kapitalbeskatning?

Våre prosjekter bruker økonometriske metoder for å teste og undersøke hypoteser om de økonomiske konsekvensene av kapitalbeskatning, ved å bruke variasjoner i skattesatser i Norge, og gir dermed resultater som er spesielt relevante for evalueringen av norsk skattepolitikk. Selv om analysen tar utgangspunkt i Norge, vil resultater ha bred internasjonal relevans gitt at beskatning av formue er tilbake på den politiske dagsorden i mange land. Norge er i så måte en unik setting siden det allerede innkrever begge skatter, og har den rikdommen av data som er nødvendig for å studere disse viktige spørsmålene.

Prosjektleder: Thor Olav Thoresen

Deltakere:

Finansiør:  Norges forskningsråd (prosjektnummer 283315, prosjektbanken.forskningsradet.no)

Periode: 2018 - 2022

Publikasjoner

Fagereng, A., L. Guiso og M. A. K. Ring (2022). The Risk Premium and Portfolio Allocation: Evidence from Differential Wealth Taxation. Manuscript, Statistics Norway.

Halvorsen, E. og T. O. Thoresen (2021). Distributional Effects of a Wealth Tax under Lifetime-Dynastic Income Concepts, Scandinavian Journal of Economics, 123(1), 184–215. (onlinelibrary.wiley.com)

Ring, M. A. K. (2022). Wealth Taxation and Household Saving: Evidence from Assessment Discontinuities in Norway (papers.ssrn.com). Revise and resubmit, Review of Economic Studies

Ring, M. A. K. (2022). Entrepreneurial Wealth and Employment: Tracing Out the Effects of a Stock Market Crash (papers.ssrn.com). Forthcoming, Journal of Finance.

Ring, M. A. K. og T. O. Thoresen (2023). Wealth Taxation and Charitable Giving (papers.ssrn.com). Manuscript, University of Texas at Austin.

Thoresen, T. O., M. A. K. Ring, Odd E. Nygård og J. Epland (2022). A Wealth Tax at Work, CESifo Economic Studies, 68(4), 321–361. (academic.oup.com)