Å forstå prosessene bak overføring av økonomisk status (som inntekt eller yrke) mellom generasjoner er viktig for å forstå forskjeller i ulikhet mellom ulike samfunn og over tid. Økningen i ulikhet i vestlige land de siste 40 årene har ført til et økt fokus på at ikke alle har like muligheter til å delta i samfunnet og klatre på den økonomiske stigen.

Men er forskjeller i intergenerasjonell mobilitet mellom land permanente, eller avhenger de av økonomisk utvikling og institusjoner? For å svare på disse spørsmålene må man nødvendigvis studere fenomenene på tvers av land og i et langt tidsperspektiv. Dette prosjektet ønsker derfor å kaste lys på disse spørsmålene ved å studere utviklingen i intergenerasjonell mobilitet på lang sikt (fra 1800-tallet til i dag) og mellom flere ulike land.

Å studere intergenerasjonell mobilitet krever vanligvis detaljerte datasett over hele befolkningen med mulighet til å koble individer til deres foreldres sosiale status i tidligere perioder. Slike data er tilgjengelige bare for de siste tiårene, i Norge går de tilbake til 1960-tallet. Selv om historiske koblede datasett nå er tilgjengelige for flere land, er det ofte ikke mulig å lenke informasjon om kvinner over tid mellom ulike kilder da de gjerne endrer etternavn når de gifter seg.

Prosjektet vil bruke og utvide en metodologi utviklet av Olivetti og Paserman (2015). Den empiriske strategien består i å imputere fars inntekt, som ikke kan observeres direkte, med gjennomsnittsinntekten til fedre med barn med et gitt fornavn. Prosjektet inneholder også flere utvidelser av metoden.

Prosjektleder: Jørgen Heibø Modalsli

Deltakere:

  • Claudia Olivetti, Boston University
  • Daniele Paserman, Boston College
  • Laura Salisbury, York University

Finansiør: Norges Forskningsråd, FRIPRO-programmet (prosjektnr. 262610)

Periode: 2017-2021