Dette prosjektet vil studere individuelle yrkesløp og utforske dette innenfor et helhetlig livsløpsrammeverk. Vi vil fokusere på to relaterte områder: en substansielt orientert forskning på arbeidstakernes karrierer i Norge og en metodologisk orientert forskning på effekten av målefeil ved studier av ikke-standardisert sysselsetting.

Vi vil forfølge tre forskningsspørsmål:

  • Dette prosjektet vil studere hvordan bedrifters praksis med hensyn til bruk av fleksible arbeidskontrakter påvirker arbeidstakeres senere karriere.
  • Det andre forskningsspørsmålet omhandler ikke-standardisert sysselsettings innvirkning på overgangen for eldre arbeidstakere til pensjonisttilværelsen.
  • I tillegg vil dette prosjektet studere i hvilken grad målefeil i undersøkelses- og registerdata fører til feilklassifisering når det gjelder arbeidskontrakter og mobilitet mellom ulike typer kontrakter innen ulike tidsperioder.

Zhiyang Jia (Statistisk sentralbyrå, prosjektleder)

Forskningsavdeling, Statistisk sentralbyrå

Finansiering: Denne analysen vil bli finansiert gjennom en underkontrakt fra ERC-bevilgningsprosjektet "DYNANSE" (Prosjektleder: Dimitris Pavlopoulos, Vrije Universiteit Amsterdam).

Periode: 2023-2025