126178
126178
forskning
2013-06-27T09:56:00.000Z
no

Prosjekt

Gjenvinning og naturressurser

Gjenvinning påvirker både uttak av nye ressurser og behovet for energi og bearbeiding ved fremstilling nye produkter. For å kunne vurdere om gjenvinning er et kostnadseffektivt tiltak må man først klargjøre hvilken type markedssvikt som ligger til grunn for økt gjenvinning som politisk styrt virkemiddel. Disse målene er generelt vagt uttrykt i offentlige dokumenter.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode
01.01.2009 - 30.04.2009
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

I dette prosjektet går vi gjennom ulike typer naturressurser der uttaket kan reduseres ved gjenvinning av avfall, og vurderer i hvilken grad disse er feil priset. Vurderingene knyttes knyttes opp til økonomisk teori om prising om fornybare og ikke fornybare ressurser. Vi vil videre gjøre kvantitative anslag på i hvilken grad gjenvinning av noen spesifikke materialer virker til å korrigere for markedssvikt. Arbeidet skal munne ut i en masteroppgave.

Kontakt