118345
118345
forskning
2013-06-12T12:10:00.000Z
no

Annegrete Bruvoll

Akademisk grad
Cand oecon
Stilling
Forsker I
Telefon
21094948
Mobil
99711787
E-post
annegrete.bruvoll@ssb.no
Last ned cv (122 KB)

Om Annegrete Bruvoll

Løpande forsking: generell miljøpolitikk, multiple instrument i energi- og klimapolitikken, effektive reguleringar av utslepp av klimagassar, og politikk retta mot avfallsrelaterte miljøproblem. Andre tidlegare større prosjekt. forholdet mellom økonomisk vekst og miljø og lekkasjar av forurensningar til andre land og forhold innanfor den vannkraftdominerte norske kraftmarknaden.

Utvalgte publikasjoner

 1. Bruvoll A. og Hasane S.(2010): Hvorfor plastgjenvinning?, Samfunnsøkonomen, 64 1, 12-19
  Forfattere
  Annegrete Bruvoll
  Sana Hasane
 2. Bye T.A., Bruvoll A. og J. Larsson (2009): Capacity utilization in a generalized Malmquist index including environmental factors: a decomposition analysis, Land Economics, 85 3, 529-538
  Forfattere
  Torstein Arne Bye
  Annegrete Bruvoll
  J. Larsson
 3. og Bruvoll A.(2009): Richer and Cleaner – at Others' Expense?, Resource and Energy Economics, 31, 103-122
  Forfattere
  Annegrete Bruvoll
 4. Måling og feilmåling av miljøavgifter, Økonomiske analyser 9/09
  Forfattere
  Annegrete Bruvoll
 5. Bye T.A. og Bruvoll A.(2008): Multiple Instruments to Change Energy Behaviour: The Emperor’s New Clothes?, Energy Efficiency, 1 4, 373-386
  Forfattere
  Torstein Arne Bye
  Annegrete Bruvoll
 6. Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk, Økonomiske analyser 5/08
  Forfattere
  Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen
 7. Framtidige CO2-utslepp: Stor vekst i utslepp frå forbruk, Økonomiske analyser 5/06
  Forfattere
  Annegrete Bruvoll
 8. Bruvoll A. og (2005): Økonomisk vekst - medisin mot dårlig miljø?, Økonomisk Forum, 59 2, 34-43
  Forfattere
  Annegrete Bruvoll
 9. Rett i hodet på naboen? Globale miljøvirkninger av norsk økonomisk vekst og miljøpolitikk, Økonomiske analyser 2/05
  Forfattere
  Annegrete Bruvoll og Taran Fæhn
 10. Bruvoll A. og Bye T.A.(2004): Trippel salto i reguleringspolitikken, Økonomisk Forum, 58 1, 20-27
  Forfattere
  Annegrete Bruvoll
  Torstein Arne Bye
 11. Bruvoll A. og Bye T.A.(2002): Hva er poenget med avfallsreduksjon? En vurdering av NOU 2002:19, Økonomisk Forum, 56 9, 1-9
  Forfattere
  Annegrete Bruvoll
  Torstein Arne Bye

Avsluttede prosjekter