Forskningsområde

Demografi og levekår

Nyhetssaker om demografi og levekår

 • Does parental income matter for onset of offending?

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Taryn Ann Galloway and Torbjørn Skardhamar aims to re-investigate the relationship between family income and criminal charges by exploiting the rich register data available in Norway. They find that family academic resources are more important than family income for all kinds of offences, except for serious theft.

 • Sammenheng mellom familiens inntekt og ungdoms lovbruddsdebut

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Foreldrenes utdanning er viktigere enn yrkesinntekt for alle typer lovbrudd blant ungdom, bortsett fra vinningsforbrytelser, viser en analyse av Taryn Ann Galloway og Torbjørn Skardhamar.

 • Levekår i et landbruk i endring

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Gårdsbruk med kvinnelig bruker hadde større sjanse for å bli nedlagt enn bruk med mannlig bruker i perioden 1995-2004. Over halvparten av norske bønder ønsker en eller annen form for endring i odelsloven. Gjennomsnittsgårdbrukeren har en beskjeden inntekt fra bruket, men hans/hennes samlete inntekt er likevel omtrent på høyde med andre sysselsatte på grunn av lønnet arbeid utenfor bruket.

 • Ny metadatabase om migrasjon og integrering

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  I juni lanserte PROMINSTAT-prosjektet en metadatabase som gir forskere bedre oversikt over hva som finnes av data om temaet migrasjon og integrering i Europa.

 • Høy befolkningsvekst framover

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Folketallet vil trolig øke sterkt fram til 2060, viser den nye befolkningsframskrivingen fra Statistisk sentralbyrå. Den viktigste grunnen til dette er at det regnes med fortsatt høy innvandring. Innvandringsoverskuddet ventes imidlertid å gå noe ned de nærmeste årene.

 • Familiepolitikk og fruktbarhet

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Jo mer permisjon far tar, jo raskere får et par barn nummer to. De som mottar kontantstøtte får også neste barn raskere enn de som ikke mottar kontantstøtte. Derimot har barnehagedekning i kommunene ingen betydning for hvor raskt par får barn nummer to eller tre.

 • Andelen eldre kvinner uten fortrolig venn halvert

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Siden 1980 har andelen eldre kvinner uten fortrolig venn stupt, fra 38 prosent til 13 prosent i dag.

 • Eldre mest fornøyde med boforholdene

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Andelen som bor trangt synker med alderen. Jo eldre man er, jo mer fornøyd er man med boligen.

 • Stadig flere småbarnsfamilier kjøper vaskehjelp

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Siden 2000 har andelen norske småbarnsfamilier som kjøper privat rengjøringshjelp økt betydelig, og er nå på 13 prosent. Fortsatt er det de med høy inntekt og lang utdanning som oftest kjøper slike tjenester.

 • Hver fjerde ønsker å bytte jobb

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Drøyt en av fire sysselsatte har planer om å bytte jobb eller starte ny virksomhet i løpet av de nærmeste tre årene. Ønsket henger sammen med trivsel på arbeidsplassen. Arbeidssted betyr mer for trivselen enn arbeidstid.