Forskningsområde

Demografi og levekår

Nyhetssaker om demografi og levekår

 • Innvandrere har lavere risiko for å dø

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Innvandrere har samlet sett rundt 20 prosent lavere dødelighet enn den øvrige befolkningen, viser ny forskning som undersøker dødeligheten blant innvandrere, norskfødte barn av innvandrere og den øvrige befolkningen

 • Flytting i barndommen kan være uheldig

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Personer som har flyttet mye i barndom og ungdom har høyere sannsynlighet for å droppe ut av videregående, bli foreldre som tenåring og få lavere inntekt enn de som har bodd i samme kommune gjennom hele oppveksten. De som flytter i tenårene er særlig sårbare.

 • Pensjonering kan være bra for helsa

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Noen får bedre helse og sunnere livsstil etter pensjonering, mens andre ikke får det.

 • Økonomi påvirker fruktbarhetsvalg

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Inntekt og kostnader ved å oppdra barn påvirker fruktbarheten blant kvinner tidlig i 20-årene.

 • Sammenheng mellom samlivshistorier og barnløshet

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Mer tid som singel før og mellom samliv henger sammen med høyere sannsynlighet for å forbli barnløs

 • Innvandrerpar skiller seg sjelden

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Innvandrerpar skiller seg sjeldnere enn par uten innvandrerbakgrunn. Par der én ektefelle er norskfødt med innvandrerforeldre og den andre er uten innvandrerbakgrunn skiller seg imidlertid oftere enn par uten innvandrerbakgrunn.

 • Mange førskolebarn flytter fra Oslo

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn. Av alle barn som bor i Oslo i sitt første leveår, flytter en tredel ut av hovedstaden før skolealder.  

 • Hvorfor utvandrer innvandrere?

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Årlig flytter mer enn 20 000 innvandrere fra Norge. Ny rapport fra Statistisk sentralbyrå belyser faktorer som påvirker innvandrernes utvandring.

 • Kvinner med flere søsken får oftere færre barn

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Menn som vokser opp med flere søsken, får ofte mange barn selv. Kvinner som vokser opp i større familier, får derimot oftere færre barn.

 • Små endringer i antall fødsler etter introduksjonen av kontantstøtten

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Mødre med rett til kontantstøtte fikk ikke flere barn i løpet av en fireårsperiode enn mødre uten denne retten. Høyt utdannete og sysselsatte mødre fikk færre barn, lavt utdannete mødre og mødre uten tilknytning til arbeidslivet fikk like mange barn.