166699
166699
forskning
2014-03-07T10:00:00.000Z
no

Store variasjoner på resultatet avhengig av hvordan man måler

Publisert:

Ny studie viser at tilbakefall til kriminalitet varierer fra 9 til 53 prosent, avhengig av hvordan, blant hvem og hvor lenge tilbakefallet måles.

Å måle tilbakefall til kriminalitet har vært en sentralt kriminologisk og rettspolitisk målsetning siden midten av 1800-tallet. Tilbakefall måles imidlertid på en rekke ulike måter, og man finner store variasjoner i både utvalgskriterier, mål på tilbakefall og tidsperspektiver.

I artikkelen “ Pick a number: Mapping recidivism measures and their consequences” beskriver SSB forskerne Synøve Nygaard Andersen og Torbjørn Skardhamar hvordan tilbakefallsraten i Norge påvirkes av systematiske endringer i utvalgskriteriet, målet på tilbakefall og oppfølgingsperiodens varighet.

Resultatet av studien viser at målinger kan gi meget stor variasjon. Tilbakefallstallene varierer fra hele 9 til 53 prosent. Hvordan tilbakefall måles kan altså ha direkte konsekvenser for hvilke resultater man får, og dette kompliserer sammenligningen av resultater på tvers av studier med ulike design.

Tilbakefallstall brukes ofte i politiske beslutningsprosesser knyttet til kriminalitet og straff, og på grunn av de store variasjonene som følger av forskningsdesignet er det spesielt viktig å være oppmerksom på hvilke målinger som ligger bak resultatene.

Kontakt