118711
118711
forskning
2009-03-26T08:00:00.000Z
no

Stadig flere småbarnsfamilier kjøper vaskehjelp

Publisert:

Siden 2000 har andelen norske småbarnsfamilier som kjøper privat rengjøringshjelp økt betydelig, og er nå på 13 prosent. Fortsatt er det de med høy inntekt og lang utdanning som oftest kjøper slike tjenester.

Det viser en analyse av forsker Ragni Hege Kitterød, publisert i Samfunnsspeilet 1/2009. Analysen er en del av studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) - en av de største og mest omfattende intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge med over 15.000 intervjuede.Flest småbarnsfamilier

I 2000 hadde kun 6 prosent av gifte eller samboende småbarnsforeldre vaskehjelp, mens i dag oppgir 13 prosent å kjøpe slike tjenester. Selv om flere barnefamilier enn før kjøper hjelp til husvasken, gjelder dette fremdeles forholdsvis få. Mange av dem som kjøper, har dessuten hjelp forholdsvis sjelden. Blant småbarnsfamilier med rengjøringshjelp oppgir 35 prosent at de har hjelp minst fire ganger i måneden, altså hver uke. 58 prosent har hjelp to ganger i måneden. Noen få har hjelp tre ganger i måneden eller kun én gang per måned. Studien viser ikke om tjenestene kjøpes på det svarte eller hvite markedet, ei heller hvor mye folk betaler.Lang arbeidstid øker tjenestekjøp

Familier med to fulle jobber antas å etterspørre tidsbesparende tjenester. Men analysen viser at kjøp av vaskehjelp ikke er så veldig utbredt i denne gruppen småbarnsfamilier. Slik hjelp er imidlertid vanligere når både mor og far har forholdsvis lang arbeidstid. Andelen er 21 prosent blant par der begge jobber minst 40 timer i uken, og 26 prosent der begge jobber minst 45 timer i uken.Vanligst i høyinntektsgrupper

Rengjøringshjelp er vanligst blant par med lang utdanning og blant par med høy inntekt, målt ved summen av mors og fars inntekt etter skatt. Rengjøringshjelp er også vanligere på Østlandet, særlig i Oslo og Akershus, enn i landet ellers.

Analysen viser for øvrig at 7 prosent av alle voksne oppgir at de har privat rengjøringshjelp.Les hele analysen i Samfunnsspeilet.

Les mer om LOGG-undersøkelsen.

 

Kontakt