118735
118735
forskning
2009-09-16T08:00:00.000Z
no

Sammenheng mellom familiens inntekt og ungdoms lovbruddsdebut

Publisert:

Foreldrenes utdanning er viktigere enn yrkesinntekt for alle typer lovbrudd blant ungdom, bortsett fra vinningsforbrytelser, viser en analyse av Taryn Ann Galloway og Torbjørn Skardhamar.

Sammendrag av Discussion Paper 588 Does parental income matter for onset of offending?:Selv om flere etablerte teorier om kriminalitet antar en sammenheng mellom sosioøkonomisk bakgrunn og ungdoms lovbruddsaktivitet, har den empiriske dokumentasjonen ikke vært entydig. Formålet med denne artikkelen er å undersøke sammenhengen mellom familiens inntekt og siktelse for lovbrudd ved å utnytte norske registerdata. Vi benytter longitudinelle data om lovbrudd begått i perioden 1992 - 2004 for fem fullstendige fødselskohorter, og sammenhengen med foreldrenes inntekt over flere år. I et lovbruddskarriereperspektiv er alder ved første lovbrudd sentralt. Vi finner at foreldrenes utdanning er viktigere enn yrkesinntekt for alle typer lovbrudd, bortsett fra vinningsforbrytelser.

Les hele analysen Does parental income matter for onset of offending?

 

 

Kontakt