332448
332448
forskning
2017-12-11T08:00:00.000Z
no

Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen lavere enn før

Publisert:

Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen. Denne rapporten finner at overhyppigheten i kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn består, men har gått ned siden forrige rapport ble laget.

I denne studien ser forskerne nærmere på hvilken landbakgrunn og innvandringsgrunn innvandrerne har, og skiller i tillegg på ulike typer kriminalitet. Resultatene i rapporten viser også utvikling over tid.

I rapporten kan du blant annet lese at:

  • Andelen gjerningspersoner var 6,7 prosent blant innvandrere, 11,3 prosent blant norskfødte med innvandrerforeldre og 4,5 prosent i den øvrige befolkningen blant de over 15 år som var bosatt i 2010.
  • Når man tar hensyn til forskjeller i kjønns- og alderssammensetning, reduseres overrepresentasjonen. Andelen gjerningspersoner blant innvandrere går ned fra 6,7 prosent til 5,8 prosent, og blant norskfødte med innvandrerforeldre går den fra 11,3 prosent til 6,8 prosent.
  • Det er fortsatt store variasjoner mellom innvandrere fra ulike land, men overrepresentasjonen har blitt mindre for alle gruppene siden forrige rapport, som så på bosatte i år 2001.
  • Nedgangen er størst blant flyktninger og innvandrere med bakgrunn fra afrikanske land.

Les også: Innvandrere i Norge 2017 – en artikkelsamling om innvandrere og deres norskfødte barn i Norge

Rapporten Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre formidler resultatene fra en analyse av siktede gjerningspersoner blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen i Norge mellom 1992 og 2015. Alle analyser er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd, og vektlegger forskjeller etter innvandringsbakgrunn og utvikling over tid. Rapporten er skrevet med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Kontakt