346590
346590
forskning
2018-04-16T08:00:00.000Z
no

Mødre tjener mer enn før – men fortsatt minst

Publisert:

Hvordan påvirkes par sin inntekt av at de får barn? Mødres inntekt reduseres mest, men ny forskning viser at inntektsulikheten mellom mødre og fedre har blitt redusert over årenes løp.

– Våre resultater viser at den negative sammenhengen mellom barn og kvinners inntekt ble redusert i perioden 2005 til 2014.

Det sier forsker Kenneth Aarskaug Wiik i Statistisk sentralbyrå. Sammen med SSB- kollega Janna Bergsvik og Ragni Hege Kitterød fra Institutt for samfunnsforskning har han undersøkt hvordan det å ha barn påvirker inntektene i en familie.

Resultatet er studien Parenthood and couples’ relative earnings in Norway 2005-2014. Tidligere studier har funnet at kvinner bidrar mindre til parets samlede inntekt enn menn, og at kvinners relative inntekt synker når par får barn. Men hvordan har dette endret seg over tid?

Har familiepolitiske tiltak hatt effekt?

– Vi var særlig interessert i å undersøke om betydningen av å ha barn endret seg i perioden 2005 til 2014, en periode da familiepolitiske tiltak for å fremme mødres arbeidsdeltakelse og fedres involvering i familien ble styrket, sier Wiik.

For å få til det, brukte forskerne norske registerdata over alle gifte og samboende toinntektspar i alderen 25 til 59 år, og undersøkte kvinners bidrag til parets samlede inntekt.

Resultatene i studien viser at kvinner med spedbarn har lavest inntekt, men at inntektsulikheten mellom mødre og fedre har blitt noe redusert i denne perioden. Blant par med spedbarn har kvinnens bidrag til parets totale inntekt steget fra 38.4 prosent i 2005 til 39.8 prosent i 2014.

– Denne utviklingen skyldes i hovedsak at nye fedre i økende grad også har lavere inntekt når de har små barn, forteller forskeren.

Dette tyder på at fedre jobber mindre etter barnefødsler enn før.

Små barn gir størst ulikhet

Forskerne finner at kvinners andel av parets inntekt er lavere når det er små barn i husholdningen, sammenliknet med foreldrepar med barn i skolealder og barnløse par. Det er altså perioden når barna er yngst, som går hardest ut over mødrenes inntekt.

– Mødre med barn i alderen 0-1 år har i gjennomsnitt nesten 30 000 kr lavere pensjonsgivende inntekt enn kvinner uten barn. Fedre med barn på 0-1 år tjente i 2014 også noe mindre enn fedre uten barn, ca. 7000 kr i året, sier Wiik.

Jo eldre barna blir, jo mindre blir inntektsgapet mellom fedre og mødre. Blant par med barn i skolealder ligger kvinnens bidrag til parets totale inntekt i 2014 ved 41 prosent. For par uten barn er kvinnens bidrag til parets inntekt 42 prosent.

Kontakt