126298
126298
forskning
2013-06-27T13:18:00.000Z
no

Prosjekt

Lovbruddskarrierer og livssituasjon

Prosjektet er et individuelt doktorgradsprosjekt i sosiologi som omhandler gjentatt kriminalitet i et livsløpsperspektiv. Datakildene er kriminalstatistikken og FD-Trygd.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Helge Brunborg
Oppdragsgiver
NFR
Prosjektperiode
01.10.2005 - 01.01.2010
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Publisert forskning