126301
126301
forskning
2013-06-27T13:36:00.000Z
no

Prosjekt

Løslatelse fra fengsel

Formålet er å studere tilbakeføring til samfunnet, representert ved overgang til arbeid, arbeidsmarkedstiltak, skolegang, og uføretrygd etter løslatelse fra fengsel. Datakildene er registerdata tilgjengelig i SSB.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Torbjørn Skardhamar
Oppdragsgiver

Justisdepartementet

Prosjektperiode
01.12.2008 - 31.12.2012
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet vil belyse tilbakeføring til samfunnet etter endt soning i fengsel ved bruk av registerdata tilgjengelig i SSB. Vi vil studere løslatte personers sysselsetting både på kort og litt lengre sikt etter løslatelsestidspunkt, med fokus på unge lovbrytere. Som indikatorer på grad av tilbakeføring til samfunnet, vil vi se på hvor mange som kommer i arbeid eller på arbeidsmarkedstiltak, som går på skole, eller uføretrygd, samt hvor mange som fengsles på nytt.

Publisert forskning

Kontakt