118656
118656
forskning
2009-01-19T08:00:00.000Z
no

Ikke mer ensomhet enn før

Publisert:

Samfunnsutviklingen de siste 30 årene har ikke ført til mer ensomhet og isolasjon i det norske samfunnet. Enkelte utviklingstrekk peker i motsatt retning. Vi har flere fortrolige vennskap nå enn tidligere.

Det konkluderer forsker Anders Barstad. I sin doktoravhandling drøfter han tidligere påstander om økende ensomhet og isolasjon i samfunnet. Hans analyse av SSBs levekårsundersøkelser og selvmordsstatistikk viser at denne påstanden ikke stemmer i Norge.

Økende antall selvmord

Flere forskere har hevdet at økonomisk vekst og moderne samfunnsutvikling har bidratt til økt ensomhet. Disse forskerne forklarer dette blant annet med økt urbanitet, svekkede lokalsamfunn og effektivisering av arbeidslivet. Også den teknologiske utviklingen skal ha bidratt negativt ved å passivisere menneskene gjennom underholdning på TV og dataspill. Økningen i antall selvmord i etterkrigstiden har blitt tatt til inntekt for disse antakelsene.

Flere fortrolige vennskap

Barstads analyse viser at graden av ensomhet og isolasjon enten har vært stabil eller er blitt redusert i Norge. Levekårsundersøkelsene viser faktisk at nordmenn har utviklet flere fortrolige vennskap nå enn før. I 1980 manglet 27 prosent av befolkningen en fortrolig venn, i 2002 var andelen nesten halvert, til 14 prosent.

Forskning på sosial isolasjon i Sverige og Danmark peker i samme retning.

Samlivsbrudd gir selvmord

Samtidig med at nordmenn har fått flere fortrolige vennskap, er det imidlertid også blitt langt flere som opplever samlivsbrudd og som bor alene. Ved å se på oppløsning av ekteskap viser Barstad at samlivsbrudd er en viktig selvmordsårsak som bidrar til å forklare økningen i Norge.

I en annen artikkel viser Barstad at oppløsning av ekteskap og samboerskap fører til større risiko for å oppleve angst og depresjon, og virkningen på mental helse ser ut til å være mest alvorlig for dem som oppløser langvarige samboerforhold. .

Økonomi og utdanning påvirker

Avhandlingen viser også at dårlige materielle levekår og lav utdanning gjennomgående er forbundet med større risiko for sosial isolasjon og ensomhet. Tilknytning til arbeidsmarkedet har begrenset betydning for sosial isolasjon, men kvinner som står utenfor arbeidsmarkedet er mer ensomme enn andre kvinner.