335516
335516
forskning
2018-01-04T08:00:00.000Z
no

Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

Publisert:

Forfatter:

-Vår studie viser at barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen, sier forsker Nina Drange i SSB.

 

Nina Drange og Marte Rønning har i forskningsstudien « Child Care Center Staff Composition and Early Child Development» sett på hvilke av komponentene ved en barnehage som forbedrer barns utvikling. Det er godt dokumentert at barnehage av god kvalitet kan forbedre livene til barn fra familier med lav sosioøkonomisk status. Vi vet imidlertid mindre om hvilke av komponentene ved en barnehage som er viktige for barns utvikling.

Menn stor betydning for barna

Forskerne finner at andelen menn har positiv påvirkning.

- Vi finner at barn som går i en barnehage med en høyere andel mannlige ansatte, gjør det bedre på språk og regnetestene i småskolen, forteller forsker Nina Drange.

De finner ikke dekning for at personalets utdanning, erfaring, stabilitet eller andelen med innvandrerbakgrunn blant de ansatte påvirker barnas kognitive utvikling.

- En forklaring på funnene våre kan være at mannlige ansatte samhandler med barna på en annen måte enn kvinnelige ansatte. En annen forklaring kan være at mannlige ansatte velger seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling på måter vi ikke klarer å måle, sier Drange.

Unikt datasett fra Oslo

Undersøkelsen er basert på et datasett fra Oslo kommune i perioden 2005-2007. Det var i perioden flere som ønsket barnehageplass i kommunen enn det var tilgjengelige plasser, og derfor ble barnehageplassene tildelt gjennom et lotteri. Flertallet av barna endte opp med å starte i en annen barnehage enn den familien hadde rangert høyest. Siden forskerne vet hvilke barnehager foreldrene ønsket seg, kan de ta hensyn til rollen foreldres påvirkning og preferanser for barnehage spiller. Dette er viktig når man skal studere hvordan kvalitet i barnehagen påvirker barna.

Forskerne har målt kognitiv utvikling med et samlet mål for testresultater i første, andre og tredje klasse, når barna er mellom 6 og 9 år.

 

Kontakt