182979
182979
forskning
2014-06-16T10:00:00.000Z
no

Delt bosted vanligst når foreldrene delte omsorgsarbeidet likt før bruddet

Publisert:

En ny undersøkelse viser at foreldres økonomi, utdanning og fordeling av omsorgsoppgaver i hjemmet har stor betydning for om de velger delt bosted for barna når de skiller lag.

Foreldre som bor hver for seg, har langt oftere enn før delt bosted for barna. Delt bosted innebærer at foreldrene er juridisk forpliktet til å dele den daglige omsorgen for barnet. I de fleste tilfelle betyr det at barnet bor omtrent like mye hos far som hos mor.

I 2012 oppgav 25 prosent av foreldrene at barna hadde delt bosted, mot bare 10 prosent i 2004. Tilsvarende gikk andelen barn som bor fast hos mor ned fra 82 prosent i 2004 til 66 prosent i 2012, mens det i begge årene var kun 8 prosent som bodde fast hos far. Også i andre land er delt bosted for barn blitt mer vanlig de siste årene.

SSB-forskerne Ragni Hege Kitterød og Jan Lyngstad har i en ny artikkel analysert hva som karakteriserer foreldre som har valgt delt bosted. Analysen baserer seg på en undersøkelse blant foreldre fra 2012. Svarene fra mødre og fedre er analysert hver for seg. Hele analysen kan leses i artikkelen « Characteristics of parents with shared residence and father sole custody. Evidence from Norway 2012 ”.

Foreldrenes utdanning og økonomi har betydning for delt bosted

I Norge er delt bosted mest vanlig blant foreldre som fordelte omsorgsarbeidet for barna likt mens de bodde sammen, blant foreldre som har lang utdanning og blant foreldre som har bodd sammen lenge før de skilte lag, enten som gift eller samboende. Det er mindre vanlig når far ofte har problemer med løpende utgifter enn når han sjelden eller aldri har slike problemer.

De fleste foreldre som har delt bosted for barna, bor forholdsvis nær hverandre. Vel halvparten oppgir at det er gangavstand mellom foreldrenes boliger, og mer enn 40 prosent oppgir at det er mindre enn en halv times reisetid, men ikke gangavstand.

Foreldrenes økonomi og mors helse har betydning for om barnet bor hos far

Selv om barn sjelden bor fast hos far når foreldrene skiller lag, er dette mer vanlig når mor har nedsatt helse, når hun ofte har problemer med å dekke løpende utgifter og mer vanlig når far ikke har problemer med løpende utgifter enn når han har slike problemer. Det er også vanligere at barna bor hos far når foreldre deltok like mye i omsorgsarbeidet for barna før bruddet enn når mor hadde hovedansvaret for barneomsorgen.

Kontakt

  • Telefon
    21094863