118707
118707
forskning
2009-03-19T08:00:00.000Z
no

Barn og familieetablering reduserer lovbrudd blant menn

Publisert:

Sannsynligheten for å begå lovbrudd reduseres når menn får en partner eller blir fedre. Dette gjelder også når mennene ikke bor sammen med barnets mor.

I en analyse ser forskerne Torbjørn Skarðhamar og Torkild Hovde Lyngstad på norske data for menn og lovbrudd begått i perioden 1992-2004. De studerer endring i sannsynlighet for å begå lovbrudd opptil fem år før og fem år etter forskjellige endringer i familiestatus.Utfordrer tidligere forskning

Analysen utvider perspektiver fra tidligere forskning innen feltet som først og fremst har fokusert på ekteskapet som en viktig beskyttende faktor. Flere empiriske studier har blant annet konkludert med at ekteskapet gir sosial kontroll, endringer i daglige rutiner og endrer mennenes selvbilde. Nye familiemønstre, som for eksempel samboerskap, har vært tillagt liten vekt i kriminologisk forskningslitteratur. Denne empiriske studien viser at i tillegg til ekteskap har også barn i og utenfor samboer- og ekteskap betydning.Farskapets rolle undervurdert

Forskerne finner blant annet at norske menn blir tilsvarende mer lovlydige i forbindelse med sitt første barn som i forbindelse med ekteskapsinngåelse. De finner også at menn som blir fedre uten å bo sammen med barnets mor, begår færre lovbrudd i årene etter det første barnets fødsel enn før de fikk barn. Dette funnet overrasker, fordi tidligere internasjonale studier hovedsakelig har argumentert for at foreldreskapet ikke har noen betydning for kriminalitet med mindre mannen også bor sammen med barnets mor. Forskerne konkluderer dermed med at nye familiemønstre og farskap har vært undervurdert som faktorer som reduserer lovbrudd blant menn.Ekteskapet som institusjon er dermed kun en av flere faktorer som forklarer nedgang i lovbrudd blant menn. Forskerne påpeker at mange lever i samboerskap før de gifter seg, og at endringer i samlivsmønstre de siste tiårene må tas hensyn til når man vurderer virkningen av ekteskapet på sannsynligheten for at menn skal begå lovbrudd. De understreker imidlertid at det er usikkert hvor varig en slik reduksjon i lovbruddshyppighet er.Les hele analysen " Family formation, fatherhood and crime. An invitation to a broader perspective on crime and family transitions" i DP-serien.

 

Kontakt